Kadın Cinayet

  • Anıt Sayaç 2018

    2018 Kadın Cinayetleri Raporu: 83 Kadın

    Geçtiğimiz 8 yıl içinde gerçekleşen kadın cinayetleri rakamlarını incelediğimiz zaman artışın 2010 yılına göre %100’e yakın bir oranda gerçekleştiği görünmektedir. Yalnızca 2011 yılında bir düşüş...